cz sk en de ru

JOE MUCZKA JR.

PORTFÓLIO

STENOMA¼BA

ORIGINÁLY

Pôvodné dielo. Originál je len jeden na svete a preto má vždy najvyššiu hodnotu.

ŠPECIÁLNE LE

Špeciálne edície s upraveným pozadím obrazu pod¾a výberu a dohody autora s klientom.

LIMITOVANÉ EDÍCIE

Obmedzená zbierka vysoko kvalitných reprodukcií s vlastným èíslom v edícii.

REPRODUKCIE

Vïaka kvalitnému rámu a technológii tlaèe podporuje jedineènos krásy motívu.

SKICE

Prvotná myšlienka autora spracovaná väèšinou iba ceruzkou na papieri.

STENOMA¼BA

Obraz zasadený do konkrétneho miesta, napr. interiéru budovy.

ARCHÍV
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto